-- Bli räddad idag --

Var och en som gör synd, han överträder också lagen (10 Budorden), ty synd är överträdelse av lagen.  (1 Johannesbrevet 3:4)

 Jesus sade: "Du skall inte mörda (hata någon), Du skall inte begå äktenskapsbrott (ha lust & begär till någon), Du skall inte stjäla (oavsett värdet), Du skall inte vittna falskt (ljuga), Hedra din far och mor (lyda dem alltid) och Du skall älska din nästa som dig själv." (Matteus Evangelium 19:18-19)


Har ni brutit något av dessa bud? Om ni har gjort det är det synd mot Gud och kräver ett straff eftersom Gud är HELIG och tål inte synd. Därför kan en syndig  människa ej bestå inför en HELIG GUD. Men Jesus älskar dig. Han har burit dina synder straff. Om du tror (litar på) Honom blir du räddad och får evigt liv.

 ...Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. (Romarbrevet 3:10)
Ty Syndens lön är döden... (Romarbrevet 6:23)


Frälsningen - GUD ÄLSKAR DIG & SÖKER GEMENSKAP MED DIG

 ...men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.. (Romarbrevet 6:23)

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus (Romarbrevet 5:1)

Jag meddelade er  vad jag själv hade fått kunskap om: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna. (1 Korinthierbrevet  15:3-4)

Ty av nåden är ni frälsta genom tro -- och det inte av er själva, Guds gåva är det -- inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Efesierbrevet 2:8-9)

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. (Romarbrevet 10:9)

Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud, och han själv förblir i Gud. (1 Johannesbrevet 4:15)


När du i hjärtat förstår att du verkligen är förlorad i dina synder, och att du inte kan bestå inför den helige Guden, och om du är beredd att erkänna Gud som den sanne Guden för att låta Honom vara den som ska bestämma över våra liv, då kan du i bön vända dig till Honom och be Honom om förlåtelse för dina synder. Han förlåter dig dina synder och ger dig ett nytt hjärta som verkligen vill följa Honom, Han ingår en väldigt personligt relation med dig. Det blir ett liv du aldrig ångrar.


 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  (1. Johannesbrev 1:9)